SKŁAD CELNY

BODEX GROUP jest posiadaczem składu celnego. 

Procedura składu celnego umożliwia:

  • importerom rozłożenie w czasie należności celno – podatkowych,
  • importerom dokonującym reeksportu towarów poza obszar Unii Europejskiej zwolnienia z należności celnych importowych.


Składowanie towarów w składzie celnym nie jest ograniczone w czasie.