Logistyka

BODEX GROUP – to efektywne usługi logistyczne

Dzięki wykwalifikowanym pracownikom i bogatej sieci magazynów oferujemy zintegrowane usługi logistyczno-magazynowe pozwalające indywidualnie i elastycznie dla każdego klienta zorganizować łańcuch dostaw począwszy od zamówienia poprzez magazynowanie, aż do dostarczenia towaru w odpowiednim miejscu i terminie.

Gwarantujemy uwzględnienie wszelkich norm jakościowych i sanitarnych oraz specyficznych uregulowań i wymagań w przechowywaniu towarów.

Oferujemy pełny zakres usług logistycznych:

  • czynności załadunkowe, rozładunkowe i przeładunkowe,
  • magazynowanie i składowanie towarów,
  • ubezpieczenie towarów,
  • doradztwo - transportowo – dokumentacyjne,
  • konfekcjonowanie i komisjonowanie towarów mrożonych,
  • regulowanie wszelkich należności związanych z przewożonym ładunkiem,
  • gospodarka opakowaniami zwrotnymi,
  • przechowywanie w warunkach chłodniczych,
  • etykietowanie kodami kreskowymi.