DYREKTOR FINANSOWY

Natalia Brzozowska

email: natalia@bodexlapy.eu
Języki: polski, rosyjski, ukraiński